سوال شده در Mechanical Apdl توسط
سلام زمانی که بار رو بر روی گره ها اعمال میکنم این خطا رو میده

Specified forces from the previous Fcommand were applied only to the selected NODAL LOAD set

چطور میشه برطرفش کرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...