سوال شده در Mechanical Apdl توسط
سلام برای تحلیل خرپا چرا در قسمت وارد کردن ثوابت هندسی و همچنین اعمال بارها خطا میده و قبول نمیکنه که مشخصات رو وارد کنم.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...