سوال شده در Mechanical Apdl توسط

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
در لینک زیر اعمال فنر غیرخطی معرفی شده است و توضیحاتی اورده شده است:

http://ansys24.ir/?p=275
...