سوال شده در Mechanical Apdl توسط

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.2k امتیاز)
با خواص مواد هایپرالاستیک را وارد کنید. گزینه مربوط به مواد هایپر الاستیک در قسمت material properties انسیس وجود دارد.
...