سوال شده در Ansys Workbench توسط (120 امتیاز)
چگونه میتوان سازه یا مجموعه ای از قطعات را جداسازی کرد و تحلیل جداگانه ای روی ان انجام داد ؟!

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
به این کار submodeling می گویند. با این عنوان هلپ انسیس را جستجو کنید و یا در اینترنت جستجو کنید.
...