سوال شده در Ansys Workbench توسط
چگونه این امکان وجود دارد که سازه بخشی از سازه و یا قطعه را جداسازی کرد و تحلیل جداگانه ای انجام داد !؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
به این کار submodeling می گویند. با این عنوان هلپ انسیس را جستجو کنید و یا در اینترنت جستجو کنید.
...