سوال شده در Ansys Workbench توسط
سلام

نسخه لایسنس دار انسیس در داخل کشور قابل تامین است. حدود قیمت آن چنده؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...