سوال شده در Ansys Workbench توسط

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
این کارامکانپذیر نیست مگر اینکه فایل log خروجی از انسیس 2021 را از منوی file>read input from از انسیس 2017 اجرا کرد.

با این کار تمامی کارهایی که در انسیس 2021 انجام دادید در انسیس 2017 اجرا می گردد حتی خطاهای شما بنابراین ممکن است چندیدن بار حین اجرا نیاز به کلیک بر روی گزینه proceed باشد.
...