سوال شده در Ansys Workbench توسط

سلام 

بارگذاری حرارتی متناوب غیر سینوسی رو چگونه می توان به یک سازه اعمال کرد.

سپاسگزارم

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
با استفاده از انتخاب گزینه function در هنگام بارگزاری میتوان هر گونه تابعی را برای انواع بارگزاری از جمله نیرویی و حرارتی اعمال کرد در محیط ورکبنچ. در mechanical apdl هم می شود تابع تعریف کرد که روش خاص خود را دارد.
...